Bestøvning 
Fakta om frøavl 
Frøproduktion 
Frøproduktion
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Håndbog i Frøproduktion - af Anton Nordestgaard og Sigurd Andersen
Forord

Forfatterne har gennem en årrække arbejdet med forsøg med frøgræs på Årslev og Roskilde forsøgsstationer og ved Landbohøjskolen.

 

Resultaterne af forsøgene er publiceret løbende, men der foreligger ikke en samlet rapport. Bogen "Håndbog i Frøproduktion" fra 1995, som her er gengivet elektronisk, er tænkt som en kortfattet vejledning for frøavleren, der skal så, pleje og høste en frøafgrøde.

 

Bogen indeholder en omtale af almene biologiske forhold, der ikke ændrer sig fra år til år. Derimod omtales ukrudsbekæmpelse i ret ringe omfang, idet de effektive midler, der må bruges, er vidt forskellige fra år til år.

 

Salg af frø er heller ikke omtalt. Det danske system er, at avleren avler frøet, mens et frøfirmas salgsafdeling står for salget. Der er ikke nogen grund til at ændre dette forhold. Avleren må være eksperten, men det må sælgeren også.

 

Em lang række af de omtalte forsøg er udført med fodergræsser, men plænegræsser har været med i nogle forsøg.

 

Bogen omhandler navnlig frøavl af græsser, men der er medtaget et kort afsnit om avl af hvidkløvergrø.