Bestøvning 
Fakta om frøavl 
Frøproduktion 
Fakta om frøavl
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Fakta om frøavl

2004 var rekordernes år indenfor dansk frøavl.

    Det største høstede frøareal
    Den største produktion af græs- og kløverfrø
    Den største eksport og afsætning
    Frølagrene de laveste ved udgangen af året

Hele 87.554 hektar landbrugsjord var udlagt til græs- og kløverfrø. Arealet var fordelt med 4.379 hektar kløverfrø og 83.175 hektar græsfrø.

 

Hvidkløver blev dominerende indenfor bælgplantearterne med 3.866 hektar (88%), hvilket var en svag stigning fra året før. Rødkløver står for den anden del med over halvdelen af sin produktion udlagt til økologisk brug.

 

Indenfor græsserne konsoliderede alm. rajgræs sin stilling som den største art med 36.562 hektar (44%) af det samlede frøgræsareal. Derefter fulgte rødsvingel med 23.645 hektar (28%) og engrapgræs med 9.335 hektar (11%).

 

Derudover udgjorde 4.835 hektar havefrø, hvilket også var rekord. Spinatfrøet var atter den dominerende art med et produktionsareal på 3.666 hektar, hvilket dog var en tilbagegang på 300 hektar i forhold til året før. Fremgangen skal således alene tilskrives de andre arter, især kinakål og hvidkål.