Bestøvning 
Fakta om frøavl 
Frøproduktion 
Bestøvning
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Bestøvning

Oprindelig var honningbier vildtboende i skovens hule træer, men vore forfædre har for århundreder siden fundet ud af at holde bier som husdyr, først i kuber, senere i bihuse med flytbare tavler. Mange landboere har da også i tidens løb fundet det helt naturligt at holde bier til gavn i have, skov og mark.

 

Danmark er ikke for øjeblikket dækket ind med bier til effektiv be­støvning af landbrugets kulturaf­grøder og de vilde planter, — så der er al mulig grund til at begynde biavl.

 

Før i tiden var der mange flere biavlere end i vore dage, men an­tallet er nu igen stigende. Dette skyldes en voksende interesse for at bevare natur og miljø. I den aktu­elle debat om anvendelsen af de såkaldte marginaljorder kan dele af disse områder blandt andet tilplan­tes med træer og buske, der er vel­egnede som trækkilder for hon­ningbier.

 

Læs mere om bestøvning under projektprogrammet Hvidkløver.