Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Plæne- og Golfgræs
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Plæne- og Golfgræs
Formål

    At etablere netværk mellem greenkeepere, udbydere af rullegræs samt frø til plænser og golfbaner, undervisningsudbydere og forskere.
    At styrke samarbejdet omkring undervisning og udvikling inden for plæne- og golfgræs.

Milepæle

    Kontakt til undervisere, interesse organisationer og forskere hele-06'
    Indsamling af informationsmateriale til portal, juni-06
    Arbejdsgruppe vurderer informationsmateriale inden placering på portalen, hele 06
    Afholdelse af møde, hvor arbejdsgruppens resultater præsentere og et oplæg til en portal diskuteres, juni 06
    Afholdelse af efterårs-seminar for et bredt publikum hvor en plænegræs portal præsenteres for undervisere, greenkeepere, konsulenter etc., oktober 06.
    Planlægning af videreførelse af portal efter projektets udløb, okt-06