Formål og visioner 
Vækstmiljøet 
Geografisk fokus 
Konsortiet bag 
Virksomheder 
Finansiering 
Persongalleri 
Vækstmiljøet
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Vækstmiljøet

Frøavl er identificeret som en national og regional kompetenceklynge i Storstrøms og Vestsjællands Amter og udgør en væsentlig del af den nationale frøavls kompetenceklynge udpeget i Erhvervsfremmestyrelsens rapport Kompetenceklynger i Dansk Erhvervsliv.

 

En konference i september 2001 var startskuddet for erhvervssamarbejdet. På konferencen fremlagde parterne et debatoplæg med forslag til indsatsområder for det videre arbejde. Siden da har seks fokusgrupper arbejdet med at udvikle forslag til initiativer og projekter inden for indsatsområderne:

    uddannelse og kompetence
    tiltrækning af virksomheder
    viden og innovation
    samspil mellem kultur og erhverv
    bosætning og kompetenceklynger.

Vækstmiljøet Frøvækst Øst udspringer af arbejdet i fokusgruppen "styrke stærke klynger og fremme nye klynger", der har direktør og tidligere industriminister Nils Wilhjelm som formand. Fokusgruppen har iværksat et arbejde med at foreslå ideer til, hvordan kompetenceklynger i området bedst kan understøttes, således at regionen på sigt får skabt de rette rammebetingelser for virksomhederne. I denne proces er ti potentielle klynger blevet undersøgt og vurderet med det resultat, at fire regionale kompetenceklynger i Vestsjælland-Storstrøm området er blevet identificeret og udvalgt - heriblandt Frøklyngen.