Formål og visioner 
Vækstmiljøet 
Geografisk fokus 
Konsortiet bag 
Virksomheder 
Finansiering 
Persongalleri 
Konsortiet bag
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Konsortiet bag
 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet (DJF): Frøforskning ved DJF har til formål at tilvejebringe ny viden om samspil mellem afgrødeudvikling og produktionsforhold samt at implementere denne viden i nye teknologier til optimering af udbytte og produktkvalitet i mark- og havefrøafgrøder.

 Grønt Centers målsætning er at skabe nye muligheder for produktion, konkurrenceevne, beskæftigelse og indtjening i jordbrugssektoren samt den tilknyttede industri. Dette opnås bl.a. gennem forskning og udvikling med produktion af nye plantearter og alternativ udnyttelse af kendte plantearter.

 Næsgaard Agerbrugsskole er pr. januar 2004 fusioneret med CEUS - Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm. CEUS udbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for erhvervsuddannelser, HHX/HTX, kortere og mellemlange videregående uddannelser samt et stort udbud af efteruddannelser.

 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling finansierer 50% af Frøvækst Øst, som udspringer af Vestsjællands-Storstrøms Erhvervssamarbejde. Parterne bag dette samarbejde er Vestsjællands og Storstrøms Amter, kommuneforeningerne i området og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Projetet støttes endvidere af Direktoratet for Fødevareerhverv, Storstrøms og Vestsjællands Amter samt lokale virksomheder.