Formål og visioner 
Vækstmiljøet 
Geografisk fokus 
Konsortiet bag 
Virksomheder 
Finansiering 
Persongalleri 
Geografisk fokus
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Geografisk fokus

Vækstmiljøet Frøvækst Øst vil styrke erhvervsudviklingen inden for frøavl gennem et udvidet netværkssamarbejde mellem frøproducenter, frøfirmaer, maskinproducenter, gødningsfirmaer og aktører inden for undervisning, forskning og udvikling samt teknologioverførsel til vækstmiljøet i Vestsjællands og Storstrøms Amter.

 

 

Frøarter i dyrkning 2004