Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Videndeling
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

IT-baseret Videndeling
Formål

At udvikle eller tilpasse en IT-platform til frøområdet i form af et IT-baseret efteruddannelses- og undervisningsprogram for elever ved landbrugsskoler, frøavlere og rådgivere.

 
Milepæle

    Oprettelse af 5 mands projektgruppe primo juni 2006
    Projektstart primo august 2006
    Udvælgelse af emner til valgfaget/beskrivelse af valgfaget ultimo august 2006
    Udarbejdelse af undervisningstidsplan for afvikling af valgfaget primo september 2006
    Afprøvning af enkeltelementer af valgfaget på studerende eller anden interesseret (pilot projekt) primo oktober 2006
    Markedsføring af valgfaget ultimo oktober 2006
    Projektafslutning primo december 2006
    Start af undervisning på valgfaget januar 2007