Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Hvidkløver
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Hvidkløver
Formål

Projektets overordede formål er at øge udbyttet i hvidkløver-frøproduktionen, for at imødekomme en stærkt stigende efterspørgsel.

 

Projektets delmål er:

    At opbygge viden om kløversnudebillens biologi gennem indsamling af oplysninger omkring indflygningstidspunkt, registrering af dens forekomst samt analyse af antal angrebne blomsterhoveder.
    Den opbyggede viden anvendes til at udvikle dyrkningsstrategier, som minimerer skadesomfanget af kløversnudebiller.
    At klarlægge betydningen af en effektiv bestøvning på frøudbytte i hvidkløvermarker.

Milepæle

    Markbesøg og forslag til aktiviteter inden for bestøvning maj/juni-06

    Kontakt til biavlere med interesse for deltagelse i aktiviteter maj/juni-06

    Registrering af bestøvere og deres aktivitet i udvalgte hvidkløvermarker juni/juli-05.

    Afholdelse af markvandringer, juni-06

    Deltagelse i NJF-seminar, juni-06

    Sammendrage resultater til brug i undervisning i Vores Viden og IT-projekt, hele-06

    Udarbejde fagartikler og informationsmateriale, hele-06