Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Havefrø i Tunneldrivhuse
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Havefrø i Tunneldrivhuse

Formålet med ERFA-grupperne og frøproduktionerne i tunnelerne var at lave en praktisk demonstration af konceptet og samtidig sikre at de fremtidige producenter af frø i tunnelerne fik den sidste nye viden om produktionsmetoderne. Det var vigtigt at konceptet blev demonstreret så produktionsorienteret som muligt således at pasningskrav og økonomi kunne beskrives realistisk.

 

Derfor blev der etableret ERFA-grupper, bestående af landmænd og andre interessenter, som gennem sæsonerne blev inviteret til møder og markvandringer i tunnellerne. Ud over markvandring i den til projektet tilknyttede tunnel, blev der samtidig arrangeret ture til allerede eksisterende tunneler i regionen.

 

Gennem projektet i år 2003, 2004 og 2005 er ERFA-grupperne blevet præsenteret for følgende frøkulturer: Hybrid blomkål, fennikel og porre. I allerede eksisterende tunneler er grupperne blevet præsenteret for frøproduktion af: Gulerødder, løg, pak choi, porre og spinat. Grupperne har mødtes så ofte i tunnelerne at de fleste aspekter vedr. dyrkning er blevet belyst samtidig med at medlemmerne i grupperne har sparret med og inspireret hinanden.

 

Af faglige discipliner den enkelte producent skal beherske er : jord og placeringsvalg til tunnelerne, forbehandling af jorden inden opsætning af tunnel, opsætning af tunnel, plantevalg, kultur pasning (plantning/såning, vanding, lugning, gødskning, bestøvning og høstning af frø). Alle disse aspekter blev grundigt diskuteret i grupperne.

 
Resultater

Frøproduktion i plasttunneler er en meget spændende ny produktion i Danmark. Der er mange muligheder for at fremstille højkvalitets frø til markedet, men samtidig er der stor konkurrence bl.a. fra midt Europa således at den gode kunderelation mellem producent og aftager er afgørende for om produktionen kan blive rentabel.