Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Frøkval. (teknisk)
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Frøkvalitet (teknisk)

Restriktioner omkring anvendelse af herbicider har begrænset avlernes muligheder for at bekæmpe problemukrudt i marken. Tilsvarende er mulighederne for at mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologiske frømarker normalt ikke tilstrækkelige til at sikre en frøvare fri for problemukrudtsarter. Kravene til oprensningsteknik er skærpet, imidlertid er denne branchen ikke af en sådan størrelse, at store investeringer i teknologiudvikling er rentabel. Blandt andet kan nævnes, at nye mejetærskere er forsynet med solde, som er optimeret til tærskning af korn. Udviklingen inden for høst- og renseteknik har været meget begrænset i mange år.

 

På afholdte møder mellem Westrup A/S, frøavlere, frøfirmaer, og forskere er ideer vedrørende demonstration, afprøvning og optimering af forskellige soldtyper ved tærskning og rensning af græsfrø drøftet, og der var enighed om, at emnet har stor betydning for praksis. Det blev på den baggrund skønnet, at der var behov for viden udveksling, og for at udbygge samarbejdet mellem områdets interessenter, samt at udvikle og konstruere en forsøgsopstilling, som kunne anvendes i undervisningsøjemed, og hvor lokale avlere kunne få mulighed for at teste forskellige indstillinger af renseluftmængde, soldindstilling mm. på egne råvareprøver.

 
Formål

Det overordnede mål med projektet Teknisk Frøkvalitet har været, at udvikle metoder og teknikker som kan forbedre avlernes muligheder for at høste og levere en råvare af høj kvalitet med en lav frarensningsprocent samtidig med, at tærskesvindet i marken holdes på et lavt niveau.

 

Et delmål har været at udbygge samarbejde og etablere et netværk mellem fabrikanter af frørenseudstyr, frøfirmaer, frøavlere og forskere.

 

Endvidere har det været et delmål at udvikle og konstruere og efterfølgende teste og demonstrere en soldkassesimulator, som kan anvendes til at anskueliggøre renseprocessen i eksempelvis en mejetærsker. Formålet med opbygning af soldkassesimulatoren var at belyse mulighederne for at optimere renseprocessen ved korrekt valg af renseluftmængde og sold indstilling for forskellige soldtyper, samt i øvrigt visuelt at demonstrere renseprocessen.

 

 

 

Figur 1. Råvareprøver af rajgræsfrø. Til venstre er en velrenset prøve, mens prøven til højre har et stort indhold af strå og andre urenheder.

 
Resultater

Der er etableret et netværk mellem fabrikat af teknisk udstyr til rensning af frø, frøfirmaer, avlere og forskere. Projektets formål og de opnåede resultater er blandt andet præsenteret ved et Frøvækst Øst seminar den 18. januar 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg.