Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Frøkval. (biologisk)
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Frøkvalitet (biologisk)
Formål

Projektets formål er, at forbedre mulighederne for at vurdere den biologiske kvalitet af høstet frø og efterfølgende at angive retningslinier til frøavlere og frøfirmaer for hvorledes den biologiske kvalitet kan optimeres gennem dyrkning, høst og efterbehandling.

 

Projektets delmål er

    At udvikle metoder til undersøgelser af forekomster af spirehvile i engrapgræs og udvalgte arter af havefrø.
    At undersøge om udvalgte frøpartier med dårlig spireevne har spirehvile.
    At registrere forhold omkring frøproduktion, høst og efterbehandling i relation til biologisk frøkvalitet.
    At identificere problemområder og definere forslag til forsknings- og udviklingsopgaver.

Milepæle

    Møder til fortsat netværksdannelse, hele-06

    Indsamling af frøpartier til videre analyse, januar-06

    Analysere sammenhæng mellem svampesygdomme og spireevne, april/okt-06

    Identificere årsagssammenhænge mellem baggrundshistorie og spireevne, hele-06

    Vurdere muligheder for fortsatte projektakvititeter, aug-06.