Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Frø til Babyleaf og Spirer
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Frø til Babyleaf og Spirer

Ved DJF Flakkebjerg forskes der i frø til diverse grøntsags- produktioner, bl.a babyleaf og spirer. Kvaliteten af babyleaf produktet afhænger i høj grad af frøkvaliteten og frøets spireevne. Det er vigtigt med en ensartet, jævn og høj fremspiring. Uens og dårlig fremspiring relateres til et dårligt slutprodukt, høst problemer og følgende en øget arbejdsbyrde. Derfor forskes der i gennem dyrkningssystemer og efterfølgende frøkvalitetsanalyser at sikre ensartede frøpartier med høj spireevne.

 

Danmark er verdens førende indenfor spinatfrø. Der vil indenfor mange andre babyleafs kunne produceres frø i Danmark. Ved DJF Flakkebjerg forskes der derfor i at frøproducere og dermed introducere de ’nye’ grøntsagsfrø. Vores vækstsæson kan for visse arter, der ellers traditionelt frøproduceres længere sydpå, blive mere ideel, hvis man vælger at dyrke i plastictunneller. Hermed øges gennemsnitstemperaturen med et par grader og den mere lukkede produktionsform gør det muligt f.eks. at minimere skadedyrsangreb.

 
Formål

Formålet med projektet Frø til Babyleaf og Spirer har været:

    at etablere kontakt til producenter af babyleaf og spirer med henblik på at afdække krav til frøkvalitet
    at demonstrere frøproduktion af arter, som anvendes til produktion af babyleaf og spirer
    at indsamle viden om ernæringsværdi af babyleaf og spirer
    at udarbejde informationsmateriale om området. 

Resultater

    Kontakt til producenter af spire og babyleaf

    Deltagelse i den internationale frøkongres ISF i København

    Deltagelse i markvandringer hos avlere og afholdelse af markvandring på Forskningscenter Flakkebjerg
    Deltagelse med indlæg i international spinatkonference vedr. grønsagsfrø i USA

    Planlægning og opstart af Ph.D-projekt i samarbejde med RUC

    Bidrage med informationsmateriale vedr. grønsagsfrøproduktion til Vores Viden