Om FVØ 
Projekter 
Behovsbestemt gødskning 
Engrapgræsgalmyg 
Frøkval. (biologisk) 
Frøkval. (teknisk) 
Frø til Babyleaf og Spirer 
Havefrø i Tunneldrivhuse 
Hvidkløver 
Plæne- og Golfgræs 
Problem ukrudt 
Videndeling 
Viden Om 
Biblioteket 
Projekter
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Projekter
Formål

At sikre, at Frøvækst Øst gennemføres i henhold til retningslinier udstukket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

At udbrede kendskab til aktiviteter inden for Frøvækst Øst.

At koordinere og stimulere netværkssamarbejdet inden for Frøvækst Øst.

At sikre optimal udnyttelse af vækstmiljøets faciliteter.
 
Beskrivelse

Sekretariatet varetager formidling af information om vækstmiljøets resultater og aktiviteter. Endvidere varetager sekretariatet udarbejdelse af informations-materiale om vækstmiljøet – bl.a. koordinerer sekretariatet udarbejdelse af en folder for hvert projekt. Denne folder udsendes til medlemmer af styre- og projektgruppen, samt til potentielle samarbejdspartnere.

I samarbejde med konsortiets medlemmer planlægger sekretariatet møder og workshops for at optimere samarbejdet mellem netværkets aktører.