DJF Rapporter 
Grøn Viden 
Links 
Vores Viden 
Video Podcast 
Video Podcast
[Læs om grøntgødning og miljøfrø] [Om FVØ] [Projekter] [Viden Om] [Biblioteket]

Video Podcast - Video on Demand

Video podcast (også kaldet vodcast) en ny måde at beskrive ændelser ved hjælp af streamede videosekvenser. Herunder er samlet en række vodcast links. Videofilm fylder mere end traditionelle tekstsider og kan variere i længde lige fra 2-3 minutter til 25-40 minutter. Derfor kan størrelsen af de viste filer være store og kan på langsommere internetforbindelser "hakke" i visningen. Et tip i disse tilfælde er, at sætte filmen på pause og lade filmfremviseren hente hele filmen ned INDEN filmen vises i sin fulde længde.

Frøvækst Øst - Videorapport, Juli 2007

Projekterne i Frøvækst Øst er alle afsluttede, og i den forbindelse er der blevet lavet korte videorapporter på hvert enkelt projekt. Videoklippene gennemgår kort de enkelte projekter, men det anbefales, at interesserede læser mere under de enkelte projekter.

    Indledning (1:41)
    Videndeling (6:01)
    Behovsbestemt gødskning (2:41)
    Engrapgræsgalmyg (1:48)
    Problemukrudt (4:07)
    Plæne- og golfgræs (1:19)
    Havefrø i tunneldrivhuse (2:50)
    Frø til babyleaf og spirer (2:02)
    Erhvervsudvikling (1:22)
    Konklusion (2:48)

Plænegræsprojekt ved Sydsjællands Golfklub 2006-2007
Præsentationsvideo 2006

Plænegræsseminar d. 21. september 2006
Velkomst v. Torben Kastrup Petersen (DGU)
Græssets mangfoldige anvendelsesmuligheder v. Landskabsarkitekt MDL Jan Støvring (SLA)
Hvilke græskvaliteter er tilgængelige på det danske marked v. Jacob Arnkvist ( Prodana Seeds A/S)
Hvad kræver de professionelle af græsset?

Anlægsgartner Per Malmos (P. Malmos A/S)
Greenkeeper Per Sørensen (Sydsjællands Golfklub)
Groundsman Claus Madsen (Greve Idrætscenter)
Forædling og afprøvning af nye plænegræssorter v. Bjarne Frølund (Hunsballe A/S)
”Scandinavien Turfgrass Research Foundation” v. Torben Kastrup Petersen (DGU)
Dansk plænegræsforskning – i går, i dag og i morgen


Birte Boelt (DJF)
Anne Mette Dahl Jensen (KVL)
Præsentation af turfgrass.dk v. Svend Tveden-Nyborg (DJF)

Indvielse af Seedland d. 6. oktober 2006

Talere
Velkomst og åbning v. Hans Jørgen Holm
DJF – et potentiale for erhvervssamarbejde v. Just Jensen
Vækst i Region Sjælland gennem forskning og innovation v. Kristian Ebbensgaard
Forskning og innovation i en globaliseret verden v. Bruno Hansen
Udbygning af den danske styrkeposition på frøområdet v. Thor Gunnar Kofoed
Erhvervsvirksomheders forventninger til et teknologisamarbejde v. Mogens Dahl-Nielsen
Det Regionale Teknologicenter Seedland v. Birte Boelt

Interviews
Hans Jørgen Holm, Amtsborgmester ved Vestsjællands Amt
Just Jensen, Direktør for Danmarks JordbrugsForskning
Kristian Ebbensgaard, Amtsborgmester ved Roskilde Amt
Bruno Hansen, Formand for Danmarks Forskningspolitiske Råd
Carsten Jørgensen, Hunsballe Frø A/S
Thor Gunnar Kofoed, Formand for Danske Frøavlere
Mogens Dahl-Nielsen, Direktør for Westrup A/S
Ole Bech Bondesen, Brancheforeningen for Frø